Proa temàtica. Vol. 7: Llenguatge i cultura, Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1999.
isbn 10 (obra completa): 84-412-2693-8   isbn 10 (vol. 7): 84-412-2758-6