Proa temàtica. Vol. 5: El medi social, Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1998.
isbn 10 (obra completa): 84-412-2693-8   isbn 10 (vol. 5): 84-412-2756-X