Una traducció és una cruïlla on es troben dues llengües provinents de paisatges diferents. L’una porta històries modelades amb accents propis, vestides de colors que muden al llarg del camí, amarades d’una salabror única. L’altra ofereix el seu cos, la seva veu, la seva llum, per donar nova vida a cada història i endur-se- la al seu món. El traductor, bon coneixedor de les cruïlles, aprèn les veus i els paisatges de cada horitzó i tragina els relats d’una llengua a l’altra.