— Dades acadèmiques

— Experiència professional

  1. ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MÓN EDITORIAL

Traduccions publicades:

LITERATURA

Del francès al català

Del basc al català

LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

Del francès al català

Del francès al castellà

De l’italià al català

De l’alemany al català  

ASSAIG

Del francès al català

Del francès al castellà

De l’italià al català

De l’anglès al català

De l’anglès al castellà

Altres col·laboracions

  1. ACTIVITATS DE DOCÈNCIA