Tahar Ben Jelloun, No entenc el món àrab, Empúries, Barcelona, 2008.
isbn 13: 978-84-9787-295-9