Katherine Pancol, El vals lent de les tortugues, Empúries, Barcelona, 2010.
isbn 13: 978-84-9787-682-7

Katherine Pancol, Els esquirols de Central Park estan tristos els dilluns, Empúries, Barcelona, 2011. (cotraducció amb Maria Llopis)
isbn 13: 978-84-9787-738-1