Michel Houellebecq, El mapa i el territori, Empúries/Anagrama, Barcelona, 2011.
isbn 13: 978-84-9787-730-5