Anna Gavalda, A gust amb la vida, Edicions 62, Col. El Balancí, Barcelona, 2010.
isbn 13: 978-84-297-6628-8