Delphine de Vigan, Res no s’oposa a la nit, Edicions 62, El balancí, Barcelona, 2012.
isbn 13: 978-84-297-6970-8