Proa temàtica. Vol. 8: Llenguatge i cultura, Enciclopèdia catalana, Barcelona, 1999.
isbn 10 (obra completa): 84-412-2693-8   isbn 10 (vol. 8): 84-412-2759-4