Federico Moccia, Perdona però vull casar-me amb tu, Columna, Barcelona, 2010. (cotraducció)
isbn 13: 978-84-664-1118-9