Bruno Ballardini, Jesús renta més blanc. O com l’Església va inventar el màrqueting, Mina, Barcelona, 2007.
isbn 13: 978-84-96499-67-6